Kompleksowa obsługa spółek w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. W razie potrzeby przygotujemy również odpowiednie sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. 

Na życzenie klienta przygotujemy co tygodniowe czy co miesięczne raporty według ustalonego wzoru. 

Zadzwoń: Maciej Schmidt
+48 501 46 99 40
Back to Top