Naliczanie wynagrodzeń,
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i składek społecznych i zdrowotny ZUS,
Wyliczanie wynagrodzeń netto,
Przygotowywanie przelewów do pracowników i do ZUS i urzędu skarbowego,
Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Zadzwoń: Maciej Schmidt
+48 501 46 99 40
Back to Top